O nás

Náš sbor má tradici již od roku 1940. 

Po celou tuto dobu vykonával své poslání svědomitě a čestně.  I nadále slouží k ochraně majetku proti ničivé síle ohně a jiným živelným katastrofám. 

Práce hasičů v našem sboru se po letech podstatně změnila, v dnešní době je zcelá jiná, mnohdy náročnější, ale stále stejně odpovědná jako v době vzniku našeho spolku. Svou aktivní činností se účinně podílí na kulturním i společenském životě obce, ale i při provádění preventívní činnosti a práce s mládeží. 

Členové nikdy nezapomínají na své poslání - chránit majetky občanů a státu, neboť i navzdory všem opatřením, požáry a jiné pohromy stále ohrožují náš život.  Organizace má v naši obci dobré jméno i autoritu a můžeme s jistotou předpokládat, že i v budoucnu se bude aktivně angažovat a aktivně podílet hlavně na ochraně majetku.

Podporuje nás Hasičský fond -Nadace Agrofert

Hasičský fond je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určený profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením. Být hasičem není povolání, ale poslání. Kromě hašení požárů zasahují hasiči při povodních, živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a řadě dalších mimořádných událostí. A je jedno, zda se jedná o hasiče dobrovolné či profesionální. Hasičské sbory jsou také významnými hybateli společenského života obcí a k jejich činnosti patří i výchova mládeže, požární sport, organizace závodů, plesů a dalších sportovních a kulturních aktivit či péče o bohaté hasičské tradice a historii.

Nadace AGROFERT si práce hasičů velice váží a oceňuje ji. Proto v roce 2015 založila na jejich podporu Hasičský fond. Záměrem Hasičského fondu je napomáhat výše uvedeným aktivitám profesionálních i dobrovolných hasičských sborů, organizací a sdružení, a to formou jednorázových finančních příspěvků.

Jsme Facebooku!

Na našich stránkách naleznete veškeré kontakty a informace, stejně i na Facebooku.

Více našich fotografií a videí z akcí naleznete na našem Facebook profile HASIČI VELKÉ VÝKLEKY