O nás

Náš sbor má tradici již od roku 1940. 

Po celou tuto dobu vykonával své poslání svědomitě a čestně.  I nadále slouží k ochraně majetku proti ničivé síle ohně a jiným živelným katastrofám. 

Práce hasičů v našem sboru se po letech podstatně změnila, v dnešní době je zcelá jiná, mnohdy náročnější, ale stále stejně odpovědná jako v době vzniku našeho spolku. Svou aktivní činností se účinně podílí na kulturním i společenském životě obce, ale i při provádění preventívní činnosti a práce s mládeží. 

Členové nikdy nezapomínají na své poslání - chránit majetky občanů a státu, neboť i navzdory všem opatřením, požáry a jiné pohromy stále ohrožují náš život.  Organizace má v naši obci dobré jméno i autoritu a můžeme s jistotou předpokládat, že i v budoucnu se bude aktivně angažovat a aktivně podílet hlavně na ochraně majetku.

Jsme Facebooku!

Na našich stránkách naleznete veškeré kontakty a informace, stejně i na Facebooku.

Více našich fotografií a videí z akcí naleznete na našem Facebook profile HASIČI VELKÉ VÝKLEKY