Naše historie

V květnu roku 2015 SDH Velké Výkleky oslávilo jubileum - výročí 75.let od jeho založení. Spolek organizoval oslavy spojené s tradiční poutí přímo v srdci Velkých Výklek s poutavým kulturním programem se zábavou, ukázkami hasičské techniky spřízněných spolků, bohatým občerstvením a takto společně jsme uctili památku všem, kteří u zrodu organizace stáli. 


Píše se rok 1940, 15. prosince a ve Velkých Výklekách oficiálně vzniká Spolek dobrovolních hasičů. Je založen hlavně k ochraně majetků pro občany v obci. Zakládají ho hospodaříci rolníci, neboť ve žních, kdy se mlátilo obilí často vznikaly požáry. Vznikem sboru se zakládá i devět členný výbor o tomto osazení:

VELITEL- Strýhal Václav, PODVELITEL- Jirskák Oldřich, JEDNATEL- Kubánek Josef, POKLADNÍK- Hadraba Karel, ZBROJMISTR- Šípek Václav, REVÍZOR- Kubánek František, ČLENEM VÝBORU- Horáček Václav, Veselý Josef, SAMARIT.SPRAVODAJ- Horáček František.

Na konečný počet  je nasčítáno 22 členů (Trojan Bohumil-zást.zbrojmistra, Pavlíček František, Louda František, Vácha Václav, Vlach Jaroslav, Šafránek Vladislav, Libánský Alois, Libánský Ladislav,  Nedobitý Jan, Sýkora Josef, Smutný Alois, Benák Josef, Zapletal Jan.

První zmínka o Výklekách se datuje rokem 1369.  Kdysi samostatná obec je dnes společně se Slibovicemi, Vlkovem nad Lesy a Běruničkami součastí obce Běrunice v okrese Nymburk.

Dějiny obce jsou od počátku úzce spojeny se Slibovicemi. V okolí vsi byly rozsáhlé rybníky: "Vyklecko" (52 ha), "Rytíř" (51 ha), "V Plecích" (24 ha), které se v 18. stol. vysušily, ale pozemky přesto zůstaly většinou podmáčené. V roce 1891 se zde proto prováděly první pokusy s melioracemi.
Název obce se během staletí příliš neměnil. r.. 1457 de Wyklek, r. 1654 Wikleky, r.1847 Gross-Wyklek, r.1854 Velké Výkleky.
Více zde: https://berunice.webnode.cz/obec-velke-vykleky/