Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ke prospěchu