Kontaktní formulář SRDÍČKA PRO 2019 Dětský a záchranářský den

11.03.2019

SDH Velké Výkleky bude pořádat opět akci Dětský a záchranářský den v červnu 2019.

Pro zájemce je zde k vyplnění kontaktní formulář o finační podporu ze Sbírky Srdíčka pro... 

Upřednostňuje se dítě, které potřebuje v nejbližším časovém úseku nákladnou léčbu, rehabilitaci, přístroj, zdravotní pomůcku nebo léky (stravu), které nehradí zdravotní pojišťovna.

ŽÁDOSTI BUDOU UZAVŘENY K 9.5.2019. Žádná další žádost po termínu se bohužel akceptovat nebude, jelikož příprava pro Sbírku má svoje další náležitosti s propagací příbehu členům SDH, výběrem členskou základnou,  spracováním plakátů, Vašeho příběhu a s přípravou věcí k prodeji srdíček, z kterého výtěžek putuje k Vám. Děkujeme za pochopení!